Småstadsfrun

Välkommen till denna blogg!

Kurser i första hjälpen hos Hjärtgruppen

Det kan finnas många anledningar till att gå en första hjälpen kurs, Som fru och mamma vill jag åtminstone vara förberedd om det skulle ske mina nära och kära något! Det även bra med en sådan kurs utifall att om man hamnar i en situation där man behöver hjälpa andra. Hjärtgruppen anordnar första hjälpen kurser där man kan lära sig detta samt lära sig att utföra en hjärt-lungräddning. Deras instruktörer är läkare som har certifierats av Svenska HLR-rådet och är erfarna inom akutsjukvården, och de har en hög kompetens att lära ut första hjälpen. Bland deras kursdeltagare finns bland andra Ericsson och FN. Hjärtgruppens kurser förbättras ständigt så att kontinuiteten i utbildningarna vidmakthålls. Kurserna håller därmed en hög standard så att kunskaperna i första hjälpen skall leda till att man skall våga hjälpa en nödställd på rätt sätt. Som färdigutbildad elev skall man med hjälp av kunskaperna känna sig trygg vid en olycksplats, med vetskapen om att man kan hjälpa till. Utbildningen skall även göra eleven förberedd på det verkliga livet, vilket gör att kurserna är utöver det vanliga som erbjuds vid liknande skolor.

Kunskaper ökar överlevnadschansen för drabbade

Tar man en första hjälpen kurs samt går en HLR-utbildning så är man väl förberedd om det skulle ske något.  Vid en hjärt-lungräddning är det viktigt att insatsen sätts in så tidigt som möjligt. Därför måste man ha goda kunskaper i ämnet så att första hjälpen blir effektiv. Överlevnadschansen minskar med 14 % per passerad minut även då en manuell hjärt-lungräddning har inletts. Väntetiden på ambulans kan vara för lång och även vara livsavgörande för patienten, varför första-hjälpen-insatsen måste sättas in omedelbart. Har man tillgång till en hjärtstartare som komplement till den manuella hjärt-lungräddningen, ökar chansen att överleva med upp till 70 %. Detta måste ske inom 3-5 minuter efter hjärtstoppets inträffande för att ge ett gott resultat och är effektivare än en manuell första hjälpen insats. Hjärtgruppen utbildar därför även i hur man använder en hjärtstartare och hjälper till med inköpet och servicen av maskinen.

26 Apr 2016