Småstadsfrun

Välkommen till denna blogg!

Göra hemmet elsäkert

Om du äger ett hus, en lägenhet eller sommarsuga, så är det du som ansvarar för att elanläggning och olika installationer fungerar bra och är säkra för alla. Det kan vara bra att göra en så kallad elbesiktning. Det kan du göra genom att anlita en en behörig elektriker Kristianstad för att se över din elanläggning, särskild om du bor i ett hus byggt före 1980. Innan du anlitar ett elinstallationsföretag kontrollera att det är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Du ska även vara medveten om att det är du som är fastighets- eller lägenhetsägare som är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj

Vad får jag göra själv?

Många elarbeten, de ska göras av en auktoriserad eletriker, men det finns enklare elarbeten du har lov till att göra på egen hand. Bland annat så får du yta säkringar, strömbrytare (högst 16 A), vägguttag, lamputtag och armaturer i torra utrymmen. Du får däremot inte göra installationer eller laga sladdar med exempelvis eltejp. Innan du börjar med någon form av enklare elarbete, se till att du slår av huvudströmbrytaren eller skruva ur den aktuella proppen. Kontrollera att det är strömlöst. När arbetet är klart, se till att propparna är ordentligt iskruvade innan du slår på strömmen

Se över dina elprodukter

Om du har trasiga elprodukter hemma, se till att kasta dem, på rätt ställe. Det så att de inte orsakar brand!

29 Oct 2021