Småstadsfrun

Välkommen till denna blogg!

Kan vem som helst få rättsskydd?

Idag tar vi upp de olika rätterna i ett svenskt rättsväsende. Det finns tre olika domstolar; tingsrätt - det är här allt börjar, hovrätt - dit man kan överklaga ett domslut från en tingsrätt, och Högsta domstolen - som är den allra högsta domstol vi har. Till Högsta domstolen kan man överklaga ett domslut från hovrätten, men de låter inte alla ta upp fall, om de inte är prejudicerande fall. Det finns två olika typer av mål som tas upp i de olika domstolarna; det ena är civilrättsliga mål. Då är det två parter, eller personer som är oense om någon sak. Till exempel om vårdnaden om ett barn, om ett arv, eller om någon har blivit slagen av den andra, förtalad av den andra eller något liknande. Sedan finns det brottmål, som endast kan väckas av en åklagare. I vilket fall som helst, så har du vissa rättigheter om du skulle råka ut antingen för en stämning, åtal eller liknande. Så vem kan få rättshjälp?

Vem har rätt till rättsskydd?

De flesta har rättsskydd i sin hemförsäkring. Därför bör ALLA ha en hemförsäkring. Har du inte tillräcklig inkomst (lön, bidrag, lån eller liknande) så att man kan förvänta sig att du har en hemförsäkring, är du berättigad till ett rättsskydd. Rättshjälp kan du INTE få om du:

  • Har ett ekonomisk underlag som överskrider 260.000 kronor per år. Uträknat enligt formeln: Inkomst – försörjningsbörda (barn), förmögenhet – skulder = ekonomisk underlag.

  • Om tvistens värde bedöms som lägre än vad rättshjälpens kostnad förväntas bli.

  • Tvistens inte bedöms vara av en karaktär där de allmänna medlen ska betala för den.

  • Du har försäkring som ger dig rätt till rättsskydd.

  • Söker för enklare registreringsärenden såsom exempelvis lagfart, intecknande av fastighet eller självdeklaration.

  • Du är bosatt i ett annat land. Med vissa undantag där det måste finnas särskilda skäl.

  • Om det gäller ett brottmål. Då kan du ansöka om en offentlig försvarare direkt hos Sveriges Domstolar. Detsamma gäller olika typer av förvaltningsärenden och då behöver ett offentligt biträde.

  • 8 Oct 2017